ESA se pripravlja na umik Velike Britanije iz EU

ESA se pripravlja na umik Velike Britanije iz EU

ESA je v okviru projekta Copernicus začela uspešno serijo satelitov, s katerimi spremlja transformacijo pokrovnosti tal in onesnaževanje planetov.

Evropska vesoljska agencija (ESA) razvija načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za projekte, komercialne transakcije in osebje, na katere lahko vpliva britanski izstop iz EU.

„Zadevni“ programi vključujejo satelitski sistem Copernicus, ki spremlja okoljsko škodo, ter satelitski navigacijski sistem Galileo.

Poroča se, da se bo sodelovanje Združenega kraljestva v obeh programih končalo po izstopu iz EU, če država ne bo obravnavala ločene posebne transakcije. Vendar pa je verjetno, da bo Združeno kraljestvo ostalo v ESA, avtonomno od EU. Od leta 2002 je EU namenila večji del proračuna za kopernikanski projekt (8,5 milijarde dolarjev), vendar prispeva tudi ESA. Doslej je bilo za program uvedenih 6 satelitov, ki so se po naravnih nesrečah odzvali na izredne razmere. Polno aktiviranje se pričakuje leta 2020.

Kaj sledi?

Strokovnjaki pravijo, da lahko izstop Britanije iz EU povzroči težave, ki jih bo treba rešiti. Ti vključujejo vprašanje varnosti, ki predvideva izmenjavo vojaških in drugih tajnih podatkov med državami.

Poleg tega bodo težave z vizumi, zdravstvenim zavarovanjem, pokojninskimi načrti in drugimi zapleti za britanske delavce v Evropi in celini v Združenem kraljestvu.

Komentarjev (0)
Iskanje