Nova zvezda združuje relativnost in mehaniko.

Nova zvezda združuje relativnost in mehaniko.

Študija poroča o novi zvezdni vrsti. Avtorji so lahko opisali matematični model, ki je združil splošno teorijo relativnosti z odbojnim učinkom vakuumske kvantne polarizacije. Kot rezultat, so izpeljali opis ultra-kompaktne konfiguracije zvezd, ki so bile prej ocenjene kot nemogoče obstajati v ravnotežju.

Zaradi privlačnih in odbojnih sil lahko masivna zvezda postane nevtronska ali črna luknja. V prvem je ravnovesje rezultat ravnotežja med gravitacijo in kvantno-mehansko odbojno silo (degeneracijski tlak). Če pa zvezdna masivnost prekorači določeno linijo (trikratno sončno), se ravnotežje izgubi in objekt se zruši.

Znanstveniki so raziskovali možnost, da dodatne kvantno-mehanske sile omogočajo pridobitev novih ravnotežnih konfiguracij za zvezde v tej kategoriji (nad pragom). Dodatna sila bo manifestacija polarizacijskega učinka kvantnega vakuuma, ki je nastal zaradi mešanja gravitacijske in kvantne mehanike v kvaziklasični strukturi. Novost analize je, da je bilo prvič mogoče zbrati vse komponente v popolnoma skladnem modelu. Seveda še vedno obstajajo nekatera neraziskana vprašanja. Ni jasno, ali se te konfiguracije lahko dinamično realizirajo v astrofizikalnih scenarijih in kako dolgo bo proces trajal. Z vidika opazovanja bi bile te kvaziklasične relativistične zvezde zelo podobne črnim luknjam. Nadaljnji razvoj tehnologij pa bo omogočil njihovo odkrivanje (če obstajajo).

Komentarjev (0)
Iskanje